Monuments of Curaçao

      

Geocode:510603.26-28
Monument Number:19.030.2

"Vrijstaand pand met de hoofdnokken loodrecht op de Sebastopol straat.
Kern: twee en een halve bouwlaag met kappen, galerijen: twee bouwlagen met kappen.
Kern: twee naast elkaar gelegen zadeldaken met de nokken loodrecht op de Sebastopolstraat. Aan oost-, zuid- en westzijde galerijen met lessenaarsdaken, aan de zuidzijde aansluitend op het zuidelijke zadeldak. De zadeldaken liggen elk ingesloten tussen twee tuitgevels. De tuitgevels zijn aan de voorzijde uitzwenkend afgeknot en voorzien van een boogvormig fronton met een pijnappelbekroning. Frontons en tuitgevels hebben een geprofileerde deklijst die aan de voet van de zadeldaken eindigt in een buitenwaartse krul versierd met een pijnappelbekroning.
Aan de achterzijde (westgevel) hebben de tuitgevels een boogvormig fronton met daaronder een rechthoekig lijstwerk, een pijnappelbekroning en smalle geprofileerde deklijst.
De zadeldaken zijn onderling verbonden. Tweemaal één dakkapel, respectievelijk op de buitenste dakschilden, aan de noordzijde met in- en uitzwenkend topveld met geprofileerde deklijst, rondboogvormige topbeëindiging met pijnappelbekroning en geprofileerde zijconsoles en aan de zuidzijde met tuitgevelvormig topveld met rondboogvormig fronton en geprofileerde deklijst die bij de basis van het topveld in buitenwaartse krullen eindigt, en geprofileerde zijconsoles. In de dakkapel aan de zuidzijde een staand en in de dakkapel aan de noordzijde een nagenoeg vierkant venster met naar binnen draaiende houten shutterramen.
De lessenaarsdaken van oost- en zuidgalerij sluiten op elkaar aan en hebben een overstekend dakvlak, terwijl aan de westzijde een afzonderlijk lessenaarsdak is aangebracht. Alle daken zijn gedekt met rode oudhollandse pannen.

Gevels: gepleisterde en geverfde gevels.

Voorgevel (oostgevel): in beide tuitgevels van de kern twee centraal boven elkaar geplaatste vensters, de bovenste staand met enkelvoudig houten shutterraam en waterlijst, de onderste nagenoeg vierkant, elk met naar binnen draaiende houten shutterramen. Op de noord-oosthoek is de voorgalerij afgeschuind. In de voorgalerij op de verdieping zes staande vensters met naar binnen draaiende houten shutterramen. Op de begane grond acht bogen, waarvan de twee linker blind. De overige bogen voorzien van uitgezaagd houten hekwerk tot aan de aanzet van de bogen, welke op die hoogte voorzien zijn van een smalle geprofileerde lijst bij wijze van kapiteel. Van de bogen zijn de vijf zuidelijke nagenoeg even breed, de aansluitende boog met de ingang is aanzienlijk breder, terwijl de twee noordelijke bogen onderling vrijwel even breed zijn maar weer smaller dan de boog met de ingang. In de afgeschuinde hoek van de voorgalerij bevindt zich een ingang onder een boog. Over de gehele breedte van de voorgevel geprofileerde lijsten, respectievelijk onder de vensters op de verdieping en boven de bogen op de begane grond.

Noordelijke zijgevel: kern: lijstgevel met geprofileerde gootlijst. Smalle deklijst langs de schuine zijde van het lessenaarsdak van de voorgalerij. Op de verdieping in zowel kern als voorgalerij een staand venster met naar binnen draaiende houten shutterramen en waterlijst, en in de achtergalerij een nagenoeg vierkant venster met houten shutterramen. Op de begane grond in de kern een staand venster met houten shutterramen.

Zuidelijke zijgevel: op de verdieping van de galerij drie nagenoeg vierkante vensters met naar binnen draaiende houten shutterramen. Op de begane grond twee staande vensters met houten shutterramen. Over de gehele breedte van de zijgevel doorlopende lijst ter hoogte van de verdiepingsvloer.

Achtergevel (westgevel): de achtergalerij heeft een recht
afgesloten gevel zonder gootlijst.

Tegen de achtergalerij is een aanbouw aangebracht. Rechts van de aanbouw op de verdieping een tweedelige opgeklampte houten deur met houten waterlijst en een nagenoeg vierkant venster. Op de begane grond een houten shutterpaneeldeur. Een stenen steektrap leidt naar de deur op de verdieping, met stenen trapleuningen die aan de bovenzijde halfrond geprofileerd zijn.
Links van de aanbouw op de verdieping drie nagenoeg vierkante vensters met houten shutterramen. Op de begane grond twee overlopen van regenbak in dit deel van de achtergalerij.

Tegen de achtergalerij een aanbouw met de nok loodrecht op de Sebastopolstraat. Twee bouwlagen met kap. Half schilddak, dat aan de westzijde wordt afgesloten met een tuitgevel met halfronde topbeëindiging met centraal geplaatst oculus. Aan de westzijde van het noordelijk dakvlak een door het dakvlak stekende schoorsteen.
In de noord- en zuidgevel op de verdieping een venster, aan de noordzijde liggend en in drieën gedeeld, en aan de zuidzijde nagenoeg vierkant met houten shutterramen en houten waterlijst. Op de begane grond aan noord- en zuidzijde een opgeklampte houten deur. Tegen de westgevel zijn een oven en schoorsteen gebouwd.

Op het erf staat een rijtje van twee vrijstaande voormalige dienstwoningen met de hoge zijde van het lessenaarsdak evenwijdig aan de Sebastopolstraat. Eén bouwlaag met kap. Gepleisterde en geverfde gevels. Beide panden hebben in de voorgevel links een venster en rechts een deur.

Hoofdgebouw en dienstwoningen staan op een aan noord- (ten dele), oost- en westzijde (ten dele) ommuurd erf met een toegangshek tussen hoofdgebouw en dienstwoningen met vierkant stenen kolommen met geprofileerde dekplaat.

Redengeving:

Het gebouw als boven beschreven is van algemeen belang wegens schoonheid, betekenis voor de wetenschap en volkskundige waarde op grond van de volgende waardestellende criteria:
- architectuurhistorische, wetenschappelijkelijke en esthetische waarde wegens onder meer de karakteristieke 18e-eeuwse tuitgevels, de aan drie zijden omlopende galerijen en de bogen op de begane grond van de voorgevel, die gedeeltelijk opgevuld zijn met uitgezaagde houten panelen;
- architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde, daar het onder meer één van de weinige bewaard gebleven voorbeelden is in dit deel van Otrobanda van een koraal, bestaande uit een hoofdgebouw met erf en langs de rand van dat erf voormalige dienstwoningen, en wegens de voor Curaçao kenmerkende plattegrond met kern en galerijen;
- monumentale ensemblewaarde daar het onderdeel vormt van een groter te beschermen stedebouwkundig geheel.

Tot het hierboven vermelde monument behoort al hetgeen dat door bestemming of anderszins rechtens onroerend is."

Registratie: 1996-08-20
Afschrift Hypotheek: 1996-08-30
Aanwijzing Besluit: 1996-05-07
Publicatie: 1996-05-20
Inzage: 1996-05-21

Sectie: I-B
Meetbrief Nr.: 2644

Soort Recht: [mede]eigendom
Gerechtigde: Erven Maria Helena da Costa Gomez
Addres: t.a.v. Mv. E. A. Maduro


 
 

Copyright © Curacaomonuments.org 2004-2006 - Credits